CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL
 • TOMD30
 • 1GBtốc độ cao
 • 30.000đ/Không giới hạn ngày
Chi Tiết
 • XL90
 • 9GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ECOD50
 • 3GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • UMAX300
 • 30GBtốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX200
 • 15GBtốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX125
 • 8GBtốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX90
 • 5GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX70
 • 3GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • MIMAX450
 • 30GBtốc độ cao
 • 450.000đ/6 tháng
Chi Tiết
 • MIMAXSV
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • STK30
 • 7GBtốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày
Chi Tiết
 • STK15
 • 3GBtốc độ cao
 • 15.000đ/3 ngày
Chi Tiết
 • ST70
 • 1GB/ngàytốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST150
 • Nội mạng < 20p + 28Gb
 • 120.000đ/28 ngày
Chi Tiết
 • KM250V
 • 1500p nội mạng
 • 250.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM300V
 • 1800p nội mạng + 450sms
 • 300.000đ/30 ngày
Chi Tiết
CÁC GÓI DATA 4G DÀNH CHO DCOM VIETTEL
 • D900
 • 84GBtốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • D500
 • 48GBtốc độ cao
 • 500.000đ/12 tháng
Chi Tiết
 • D300K
 • 45GBtốc độ cao
 • 300.000đ/6 tháng
Chi Tiết
Chi Tiết
 • D120
 • 12GBtốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D90
 • 10GBtốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D70
 • 7GBtốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • D50
 • 3,5GBtốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày
Chi Tiết
GÓI COMBO CHO DI ĐỘNG VIETTEL
 • VIP300X
 • Nội mạng: 300p + Ngoại Mạng :300 phúttốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày

Chi Tiết
 • V150
 • Nội mạng:< 20p + Ngoại Mạng :50 phút + Data :4Gb/Ngàytốc độ cao
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • F140
 • Nội mạng:Mphi < 10p + Ngoại Mạng :60 phút + Data :8Gb tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • VIP100X
 • Nội mạng: 100 p + Ngoại Mạng :100ptốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày

Chi Tiết
 • V380
 • Nội mạng:240 p + Ngoại Mạng :240p + 6GBtốc độ cao
 • 380.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • V120
 • Nội mạng:< 20 p + Ngoại Mạng :100p + 2gb/Ngàytốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • ST90
 • 2GB/ ngàytốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • HI90
 • 100P Nội Mạng + 100P NM +3GB + 30 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày
Chi Tiết
GÓI DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC VIETTEL
 • V200K
 • .5GB + 1000p tốc độ cao
 • 200.000đ/tháng

Chi Tiết
 • V150K
 • 2.5GB + Free nội mạng tốc độ cao
 • 150.000đ/tháng
Chi Tiết
 • KM150V
 • 850p nội mạng+ 350 sms
 • 150.000đ/tháng

Chi Tiết
 • VIP150X
 • 300p (nội-ngoại mạng) tốc độ cao
 • 150.000đ/30 ngày
Chi Tiết
 • KM120V
 • 650p nội mạng + 250sms
 • 120.000/ 30 ngày
Chi Tiết
 • V120K
 • 1.5GB+400p nội mạngtốc độ cao
 • 120.000đ/tháng
Chi Tiết
 • V90K
 • 1GB + 300p nội mạngtốc độ cao
 • 90.000đ/tháng
Chi Tiết